Technologia

Technologia PROMOST została opracowana w oparciu o unikatowe właściwości Cortenu – stali kortenowej znanej z „samozabezpieczania się” przed działaniem warunków atmosferycznych poprzez powstawanie rdzawego nalotu. Elementy konstrukcji nośnej pozwalają na wykorzystywanie technologii PROMOST do budowy rekreacyjnych pomostów wędkarskich jak również wysoko obciążalnych pontonów o wyporności do  65.000 kg jak również platform wysoko obciążalnych.

Jest to system CAŁOROCZNY nie wymagający wyjmowania na brzeg.

Moduły PROMOST są wykorzystywane do tworzenia falochronów, marin oraz jako platformy pływające pod obiekty budowlane. System łączenia modułów pozwala na dowolną rozbudowę przystani jachtowych

 

DANE TECHNICZNE

Długość całkowita / Length overall (m)                                                                              12

Szarokość z listwą odbojową / Width with fenders (m)                                        2,65

Szerokość pontonu (pływaka) / Pontoon width (m)                                                2,42

Wysokość / Weight (t)                                                                                                               0,95

Waga / Weight (t)                                                                                                                            3,5

Wyporność / Net capacity (t)                                                                                                   9,8

Wolna burta / Freeboard (m)                                                                                                 0,52

Maksymalna wyporność / Maximum Net capacity (t)                                                65

Maksymalne zanurzenie / Maximum draft (m)                                                               2,5

Minimalne zanurzenie / Minimum draft (m)                                                                     0,4

 

PROMOST technology was developed based on the unique properties of Corten – weathering steel known for it’s self protection properties against atmospheric conditions through the formation of rust coating. Elements of the supporting structure allows the use of PROMOST technology pontoons to build bridges of recreational fishing as well as highly loadable inflatable pontoons with a displacement of up to 65,000 kg per one float.

PROMOST is a whole year system that does not require removing out of water. PROMOST modules are used to create breakwaters, marinas as well as floating platforms for construction objects. The connecting system allows any expansion of marinas.